top of page

Specialkaffe

FRÅN NÅGRA AV VÄRLDENS BÄSTA ODLINGAR, TILL DITT HEM

Ingarö Rosteri Coffee farmer in the fields of Colombia

Vår rostning och tillverkning

Enkelt kan man säga specialkaffe håller en betydligt högra kvalitet än det ”traditionella kaffet” som de flesta är vana vid.

Till skillnad från allmänna beskrivningar av kaffe av god kvalitet så som exempelvis premium-kaffe, är Specialkaffe (specialty coffee) en faktisk klassificering av kaffe av högsta kvalitet.

Enligt Speciality Coffee Association (SCCA) ska ett kaffe uppnå minst 80 poäng på en 100 gradig skala för att kunna definieras som Specialkaffe. Poängskalan beskriver inte bara kaffebönans kvalitet utan hela processen från odling till färdig kopp.

Kaffet ska kunna spåras hela vägen tillbaka till sitt ursprung där bönorna odlas och skördas med stor omsorg och i bästa tänkbara förhållanden. Därefter krävs att bönorna hanteras och rostas med kärlek och stor noggrannhet för att locka fram alla de fantastiska smaker och aromer som kaffe har att erbjuda.

Ingarö Rosteri Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är gemensam för alla EU:s medlemsstater. Verksamheter vars produkter har certifierats som ekologiska har rätten att använda märka sina produkter med EU ekologisk märkning, det så kallade EU-Lövet (Ekomärket).

bottom of page